• Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be Voor al uw vragen en problemen kan u in eerst instantie terecht bij ons kantoor.
  • Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûsquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as  
Back to top